(Zjavenie v Garabandale) je to najkrajší príbeh ľudstva od narodenia Ježiša Krista.

Je to akoby druhý život svätej Panny na zemi a ani nenájdeme slová, aby sme sa jej za to mohli poďakovať.

Conchita, požehnávam ťa a so mnou ťa požehnáva celá Cirkev."

 

(pp.Pavol VI. / Rím r.1966)

------------------------------------------------

 

Novinky

Mystička a stygmatizovaná Terézia Neumannová o Veľkom Varovaná od Boha

05.08.2018 18:12
  Ježiš Kristus 1946 Terezii Neumannovej Ja som blízko. Zem sa bude  chvieť a triasť, bude to strašné. Bude to malý súd nad svetom. Ale nebojte sa. Ja som s vami. Budete jasať a ďakovať. Moji verní, ktorí ma očakávajú, majú moju ochranu, milosť a lásku. Pre tých,...

Február 2018 v kinách: "Len Boh vie" - zjavenie v Garabandale

28.02.2018 14:50
www.garabandalthemovie.com/

Správa Vatikánskej komisie o Medžugorí ide k Benediktovi XVI. – konštatuje pozitívne pôsobenie zjavení Kráľovnej pokoja.

11.09.2012 19:27
    Podľa portálu MEDJUGORJE TODAY (Medžugorie dnes) dnes prichádza z Vatikánu dobrá správa. Komisia, ktorá dokončuje správu o zjaveniach Kráľovnej pokoja v Bosne a Hercegovine pripravuje pozitívne hodnotenie udalostí na tomto milostivom mieste. Komisia...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

KEDY a ČO sa stane počas VAROVANIA ???

Re:Myslím, že to vyzerá inak

Admin | 23.12.2014

Vassula a bl.Helena Aiello, či vizionari z Garabandalu všetci sú Boží proroci, takže netreba hľadať protirečenia, ale skôr doplnenia a to podobne, ako ani na Ježišových Slov z Evanjelia (Nový Zákon) nemôžeme hľadať protirečenia k Staremu Zakonu, ale ich naplnenie.

Každý múdry veriaci človek, ked porovnava posolstvá rôznych Božích prorokov, tak sa stretol s tým, že niektoré časti na prvý dojem sa zdaju byť protirečivé. Avšak neskôr zistil, ako to bolo len zdanlivé a že to len ešte nepoznal určité spojitosti, nakoľko nikto nie je dokonalí vo všetkom.

Naopak, tí čo si namyšľali, že oni vedia lepšie ako Boží proroci, tak sa nechali oklamať a radšej si povedali, že posolstvá si protirečia.

Aj v pripade posolstiev o 3.sv.vojne, ktorá bude pred Veľkým Varovaním sa niektorí proroci zmieňuju viac a iní menej, takže aj tu treba hľadať spojitosť.

Napr. Vasula síce hovorí o obratení Ruska a viac v pozitivnom zmysle, ale to preto, lebo ma poslanie od Boha poukazať viac na situáciu, ktorá nastane až po Veľkom Varovaní. Až vtedy sa Rusko uplne obráti. Dokonca bude uznávať papeža za jedineho zástupcu Boha na zemi, tak ako katolíci. Cirkev na Východe a Západe, Severe i Juhu sa zjednotí a na istý čas bude jedna Cirkev-viera-tajomne telo kristovo.

Lenže na druhej strane Boh zjavil vizionarom z Garabandalu, ako videli, že komunizmus sa rozšíri po celej Europe a bl.Helene zjavil, že to Rusko bude tým, ktorí obsadia Taliansko. V Rusku je ešte stále veľa komunistov a stačí, že nastane prevrat - k moci sa dstanu komunisti a 3.sv.vojna začne.

Máš pravdu, že Anglo-saska ríša: Britania, USA, Australia a dalšie kolonie tejto ríše stále vyvolavaju vojny, ale robia to tak, aby iní vojnu začali oficiálne. A tak to bude aj s Ruskom.

Ešte, čo sa týka pohľadu na Rusko. Ak má niekto o ńom dobru mienku, tak len preto, že je negativne ovplyvnený mediami. Netreba zabudať na fakty, že komunizmus je tam stale zakorenený v ľudských srdciach a Rusko sa ešte neobratilo uplne. Zasvätenie Ruska je stale aktualnou zaležitosťou, ktoru treba vykonavať, až kým nepríde Veľké Varovanie od Boha

To Rusko mi nejak "nesedí"

Elo | 22.09.2013

V proroctvách Vassuly Ryden je Rusko vykreslené veľmi pozitívne. A to sa naozaj aj potvrdzuje, osobitne v týchto dňoch. Nie je mi pochopiteľné, prečo by Ruskso malo začať 3. svetovú vojnu. To sa mi, proste, zdá protirečením...

Re:To Rusko mi nejak "nesedí"

Admin | 18.05.2014

Prečo Rusko začne 3.sv.vojnu?

Predovšetkým preto,lebo je to proroctvo z Neba a tie sa uskutočnia tak ako boli predpovedané. To bolo zjavené prostredníctvom sr.Heleny Aielovej a tiež že sa komunizmus rozšíri. Ked to porovnáme s proroctvom Conchity z Garabandalu, kde hovorí tiež o vízii ako sa komunizmus v buducnosti rozšíri na celu Europu - čo doposiaľ sa ešte nestalo - tak potom to dáva suvis.

A čo sa týka logiky, tak to je ako ked niekto zobudí medveda zo zimného spánku alebo ked niekto napadne mládatá medvedice. V Každom prípade zaútočí a medved je symbolom Ruska.

Sami vidíme, že USA (resp.slobodomurári z USA) provokuju Rusko a komunisti len čakaju, kedy sa zmocnia v Rusku vlády, aby nastala vojna - mysliac si, že zvíťazia, čo je aj pravda, ale len na istý čas, lebo Boh zasiahne Veľkým Varovaním a Zázrakom, ktorý to všetko zastaví.

Re:Re:To Rusko mi nejak "nesedí"

Admin | 18.05.2014

..a nie lenže zastaví vojnu, ale až potom sa zjednotí Cirkev - Východ so Západom ... Rusko - pravoslavie a katolicka Cirkev, takže aj proroctva Vasuly Ryden sa naplnia, ale až po vojne (resp. po Veľkom Varovaní a Zázraku). Bude jeden Pastier a jeden pápež, jedna Cirkev a viera.

To však tiež nepotrvá večne, lebo vystúpi Antikrist a potom nastanu posledné "dni" konca sveta.

Kedy príde VAROVANIE ?!

Admin | 27.02.2012

Podľa posolstiev Panny Márie z Garabandalu - vieme, že Veľké Varovanie od Boha príde až ked bude vo "svete" rozšírený komunizmus a pápež bude mnoho trpieť!
Taktiež vieme z posolstiev sr.Heleny Aiellovej, že Rusko začne 3.svet.vojnu!
Nakoľko v Rusku je stále veľké množstvo komunistov je pravdepodobné, že komunizmus sa rozšíri vo svete až počas Vojny, takže Varovanie môžeme očakávať až potom.
Varovanie od Boha zastaví Vojnu, pretože všetci ľudia spoznaju svoju hriešnosť a to väčšinu ľudí obráti na cestu mieru a pokoja.
Preto sa modlime, aby Varovanie prišlo ... pretože bude jedinou možnosťou ako vojnu zastaviť.

Záznamy: 169 - 173 zo 173
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Pridať nový príspevok

Papež

(pp.bl.Ján Pavol II prijíma knihu posolstiev Vassuly Ryden)

 

"Srdečně zdravím zde přítomné, hovořící španělsky ,

zvláště zástupce Kongregace sv.Terezy od Ježíše a

MODLITEBNÍ SKUPINY OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA V BOHU.

Všem jim přeju, aby milostivé léto pomohlo obnovit jejich křesťanské sliby,

a tak se stali svědectvím Jeho milosti ve světě.

Udílím vám a těm kteří jsou vám drazí Apoštolské požehnání."

(pp.bl.Ján Pavol II. / 1996)

https://www.tlig.cz/Jan%20Pavel.html

viz.Vassula Ryden a viz.Conchita z Garabandalu

 

Vassula Ryden a Kardinál Mons.J.Ratzinger

pp.Benedikt XVI. a viz.Vassula Ryden

Vizionárky v Garabandale

viz.Vassula Ryden a pp.bl.Ján Pavol II.

viz.Vassula Ryden a viz.Myrna Nazzoure z Damašku

 

viz.Myrna Nazzoure v Litmanovej

„...chcem vás poprosiť, aby

Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu ,

 a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie

na prvú sobotu v mesiaci.

Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier.

 Ak nie, Rusko svoje omyly vo svete rozšíri,

tieto vyvolajú nové vojny a prenasledovania Cirkvi,

 mnohé národy budú zničené,

dobrí budú mučení a svätý otec (pápež) bude mnoho trpieť.

 Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať,

svätý otec mi zasvätí Rusko,

ktoré sa obráti

a svetu darujem obdobie mieru a pokoja.“

 

(Panna Mária viz.Lucia vo Fatime 13.7.1917)

10 tajomstvá z Medjugorie

Posolstva Panny Márie (Gospa)


V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala,
a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má by desať.
Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí,
týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medjugoria.
Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť.

 

*2. ZÁZRAK

 

Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením,
o ktorom Gospa povedala, že ho dá na vrchu - na mieste prvých znamení.
Toto znamenie bude tretím tajomstvom.

Tajomstvá majú prichádzať v krátkych odstupoch, jeden po druhom.
 

*3. TREST

 

Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú nepriaznivé,
a tiež, že tretie, štvrté, piate a šieste sú prevažne priaznivé.

Nepriaznivé sú následkom hriechu ľudstva a

môžu byť anulované obrátením sveta.
 

Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený.
Zlo, ktoré svetu hrozilo podľa obsahu siedmeho tajomstva,

bolo zmiernené pôstom a modlitbou.

 

*1. VAROVANIE


Výstrahami budú isté udalosti na Zemi.
Príde k nim za života Mirjany.

Podľa jej slov stojíme blízko udalostí,

ktoré predpovedala Panna Mária.Více zde: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/posledne-casy/a23-tajomstva-medjugorie/