FLASHFORWARD - kontroverzný seriál zameraný proti Veľkému Dňu Varovania

25.08.2012 11:11

Kontroverzný seriál

Seriál "Flashforward" je zameraný na DEŇ VAROVANIA ako protiklad tohto dňa.

- Jeho zámerom je dostať do povedomia ľudí falošný obraz o tom, ako a prečo by mal nastať deň, keď sa čas zastaví.

- Falošný obraz spočíva v tom, že v seriáli deň zastavenia času je vlastne len psychická manipulácia človekom, kdežto DEŇ VAROVANIA bude skutočne Dňom, kedy sa čas zastaví - resp.celý svet (všetci ľudia) na chvíľu budú myslieť len na Boha a svoju hriešnosť. 

- V seriáli "Flashforward" sa zámerne nespomínajú tieto udalosti o Bohu a hriešnosti, ale len spôsob akým sa bude ľuďom zdáť, že sa čas zastavil, aby tak nie len ľudí vzdialili od myšlienky na skutočné udalosti tohto Veľkého dňa, ale aj vopred vytvorili falošnú odpoveď na to, ako sa môže čas zastaviť (resp.zdáť, že sa čas zastaví)!    

- Tento seríál poukazuje okrem iného aj na intrigy a násilné riešenie situácií vo chvíľach katastrof, takže aj z morálneho hľadiska je kontroverzný až nemorálny.

 

Drahé Božie Deti, bratia a sestry..

 Nenechajte sa zle ovplyvniť takýmito seriálmi, ktoré strategicky-postupne do povedomia ľudí podsúvajú falošnú ideológiu a nemorálnosť v správaní.

DEŇ VAROVANIA príde, ale nebude to ľudským skutkom. Bude to priamy zásah Boží, ktorý nikto z ľudí nemôže zmeniť, lebo všetci ľudia na svete uveria vo svojho Stvoriteľa a spoznajú svoju hriešnosť.

Nech nám Pán Boh v tomto pomáha, aby sme boli trpezliví a pripravení - zmierení s Bohom i človekom. Myslite na sv.zmierenia (sv.spoveď) a evanjelizáciu Pokoja.

Nech nás žehná Pán Ježiš a daruje svoj Pokoj, na orodovanie Panny Márie, všetkých anjelov a svätých...Viac tu: https://celosvetove-varovanie-od-boha-we.webnode.sk/a2-kontroverzny-serial/