Objavili Asteroid – smerujúc k Zemi, že by naplnenie Proroctva ?

04.03.2012 00:07

Asteroid 2011 AG5 sa rúti smerom k Zemi. Ako uvádza magazín Space, práve otázka  odvrátenia nebezpečenstva kontaktu zrážky s asteroidom 2011 AG5 bola témou zasadnutia vedeckého a technického podvýboru Výboru OSN pre mierové využitie kozmického priestoru.  Viac na https://www.aktuality.sk/clanok/202294/2040-hrozi-armagedon-k-zemi-sa-ruti-asteroid/

 

ilustračné foto

vízia sv.Hildegardy z Bingenu  / Nemecko

(1098 – 1179)

 

(* 3. TREST)

"Mocná smršť se zvedne na severu, nesouc s sebou těžká mračna a záplavu prachu.

Na Boží příkaz ten naplní hrdla a oči lidí,

takže ustanou ve své divoké nezkrotnosti a budou zasaženi velkým děsem.

Dříve, než přijde kometa, mnohé národy, dobré vyjímaje, budou pustošeny zemětřesením, nedostatkem a hladem.

Velký národ v oceánu, který je obydlen lidmi různých kmenů a jejich potomstvem, bude zpustošen zemětřesením, cyklony a přílivovými vlnami.

Bude rozdělen a z velké časti zaplaven. Tento národ prožije mnoho neúspěchů na moři a ztratí všechny své osady na jiných kontinentech.

Kometa ohromným tlakem vyžene mnoho vln z oceánu a zaplaví mnohé země, zapříčiní všeobecný nedostatek a mnoho soužení.

Všechna pobřežní města budou žít ve strachu a mnoho z nich bude zničeno přílivovými vlnami, množství živých bude zabito a i ti, kdo vyváznou, budou umírat na hrozné nemoci, protože v žádném z těchto měst nebyl nalezen nikdo, kdo by žil podle zákona Božího.”


Více zde: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/kometa/

 

 

*3 TREST ktorý dopadne na Zem bude podľa proroctva spôsobený kométou (zrejme spomínaným Asteroidom) a ostatné dokončí nasledujúci vývoj (spôsobený kométou). To znamená, že nasledujúce záplavy, zemetrasenia a lávy z poškodeného jadra zeme – dokončia to, čo kométa začne.

K spomínanému vedeckému poznatku o blížiacom sa asteroidu treba dodať, že ak vypočítali náraz až na r.2040, tak vedci nepočítajú s nepredvídateľnými okolnosťami, ako napr. náhle zrýchlenie asteroidu, ktoré logicky urýchli jeho náraz na našu planétu a preto k tomu môže dôjsť aj v tomto roku 2012.

Aj keď je to len logická teória, predsa sa netreba spoliehať len na tie údaje, s ktorými sa počíta – nakoľko aj múdry človek sa nespolieha len na skúsenosti, o ktorých vie, ale skôr na možnosti, ktoré môžu nastať (na pôsobenie Ducha Svätého).

Viac o Veľkom Treste a kométe, sa môžete dočítať na      https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/trest/