Správa Vatikánskej komisie o Medžugorí ide k Benediktovi XVI. – konštatuje pozitívne pôsobenie zjavení Kráľovnej pokoja.

11.09.2012 19:27

 

 

Podľa portálu MEDJUGORJE TODAY (Medžugorie dnes) dnes prichádza z Vatikánu dobrá správa. Komisia, ktorá dokončuje správu o zjaveniach Kráľovnej pokoja v Bosne a Hercegovine pripravuje pozitívne hodnotenie udalostí na tomto milostivom mieste.

Komisia odborníkov na čele s kardinálom Camillom Ruinim  (na obr.) skúma materiály ohľadne Medžugoria od marca 2010.  Podľa informácií Komisia nenašla na udalostiach nič negtívneho, práve naopak, konštatuje pozitívne pôsobenie zjavení Kráľovnej pokoja.

 Správa Komisie je v záverečnej fáze prípravy (resp. už bola odoslaná) pre Kongregáciu Vatikánu pre vierouku, očakáva ju posúdenie samotným pápežom Benediktom XVI.-tym. 

https://www.medjugorjetoday.tv/6880/rome-will-get-positive-medjugorje-report/

10 tajomstvá z Medjugorie

Posolstva Panny Márie (Gospa)


V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala,
a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má by desať.
Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí,
týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medjugoria.
Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť.

 

*2. ZÁZRAK


Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením,
o ktorom Gospa povedala, že ho dá na vrchu - na mieste prvých znamení.
Toto znamenie bude tretím tajomstvom.

Tajomstvá majú prichádzať v krátkych odstupoch, jeden po druhom.
 

*3. TREST

 

Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú nepriaznivé,
a tiež, že tretie, štvrté, piate a šieste sú prevažne priaznivé.

Nepriaznivé sú následkom hriechu ľudstva a

môžu byť anulované obrátením sveta.
 

Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený.
Zlo, ktoré svetu hrozilo podľa obsahu siedmeho tajomstva,

bolo zmiernené pôstom a modlitbou.

 

*1. VAROVANIE


Výstrahami budú isté udalosti na Zemi.
Príde k nim za života Mirjany.

Podľa jej slov stojíme blízko udalostí,

ktoré predpovedala Panna Mária.
-----------------------------------

 

Mirjana si - podľa želania Gospy -
za dôverníka zvolila pátra Petra Ljubičiča.
Desať dní pred uskutočnením tajomstiev mu písomne oznámi,
čo sa stane. On si ich po týždni pôstu a modlitieb môže prečítať a zverejni tri dni
predtým, ako sa majú uskutočniť.
----------------------------
Páter Ljubičič: "Podľa všetkého, prvé tajomstvo sa týka Medjugoria.
Prvé dve tajomstvá sú napomenutie pre nás všetkých.
Každý, kto sem po tejto udalosti príde, sa presvedčí,
že tu Matka Božia bola, že tieto deti hovorili pravdu. To bude dôkaz.
---------------------------------------


Dňa 25. júna 1986 Mirjana informovala talianskych pútnikov,
ako sa prezradia tajomstvá:

"Gospa mi dala jednoduchý, špeciálny list, na ktorom je napísaných 10 tajomstiev.
Je z takého materiálu, ktorý sa nedá opísať...
Nie je to ani papier, ani tkanina.
Písmo nevidno, no vo vhodnom čase list odovzdám vyvolenému kňazovi.
On dostane dar, aby prečítal najskôr prvé tajomstvo, neskôr aj ostatné."
Ivanka od Gospy dostala písomné pokyny pre pápeža,
ako má konať v určitých zložitých situáciách, ktoré do konca storočia nastanú.

Sú napísané na zvláštnom materiáli, podľa opisu niečo medzi pergamenom a
hodvábom.

 

Ivanka:
"Ľudia sa ma pýtajú na budúcnosť Medjugoria, na budúcnosť Cirkvi.
Ale to sú tajné veci, na tieto otázky nesmiem odpovedať."

 

Gospa:
"Tu sú tajomstvá, deti moje.
To je to, o čom sa nevie, a keď sa to dozvie, už je neskoro!
Chcela by som, aby Mi Pán dovolil, aby som vám aspoň trochu vysvetlila
tajomstvá,
ale už toto je priveľa milostí, ktoré vám ponúka.
Porozmýšľajte, koľko Mu ponúkate vy!

Kedy ste sa naposledy zriekli niečoho
kvôli Pánovi?"
--------------------------------------------

 

*2. ZÁZRAK


Gospa sľúbila, že v Medjugorí urobí veľké znamenie.
Bude krásne, veľké, náhle, nepretržité, hmatateľné a nezničiteľné.
Keď sa toto znamenie objaví na hore Crnica,
mnoho ľudí uverí, vystúpi na horu a bude prosiť o milosť i odpustenie.

 

*1. VAROVANIE

 

Pred znamením v Medjugorí nastanú v mnohých oblastiach sveta
predznamenia ako varovanie pre svet.

 

Gospa povedala, že mnohí uveria, až keď príde to sľúbené znamenie,
že tam potom pobežia, aby prosili o milosť odpustenia,

ale už bude neskoro.
Čas milosti, ktorý prezívame teraz, sa skončí."Viac tu: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/varovanie/